Reviewer

Editor in Chief

Arif Ainur Rofiq, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Editor Team

Airlangga Bramayudha, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Ahmad Khairul Hakim, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
M. Adi Trisna Wahyudi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Veronika Nugraheni Sri Lestari, Universitas Dr.Soetomo Surabaya.
Musnaini, Universitas Jambi.
M. Adhi Prasnowo,Universitas Maarif Hasyim Latif

Reviewers Team

 1. Meithiana Indrasari, Universitas Dr.Soetomo Surabaya.
 2. M. Arif Khoiruddin, Institut Agama Islam Tribakti Kediri.
 3. Bayu Mitra A. Kusuma, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
 4. Dini Farhana Baharudin, Universiti Sains Islam Malaysia.
 5. Muhamad Mustaqim, Institut Agama Islam Negeri Kudus.
 6. Imas Maesaroh, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
 7. Ah. Ali Arifin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
 8. Mufti Labib Abdurrahman, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
 9. Aun Falestien Faletehan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
 10. Pardianto, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
 11. Achmad Murtafi Haris, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
 12. Chandra Kartika, Universitas Wijaya Putra
 13. Kurnia Muhajarah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 14. Asep Iwan Setiawan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
 15. Rahmat Husein Andri Ansyah, Puslitbang BALK, Badan Litbang & Diklat Kement.Agama

Layout Editor

Moh. Ilham, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya