Editorial Team

Ketua Penyunting
Mohamad Thohir, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Wakil Ketua Penyunting
Amriana, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Misbahul Munir, STAI Ma'had Aly Al-Hikam, Indonesia

Penyunting Pelaksana
Agus Santoso, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Esa Nur Wahyuni, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang