Mahmud Hibatul Wafi, Saipudin Ikhwan and Tito Handoko (2022) “Islam Nusantara dan Diskursus Politik: Analisis Wacana Kritis Berita di CNN Indonesia”, Jurnal Komunikasi Islam, 12(1), pp. 83–105. doi: 10.15642/jki.2022.12.1.83-105.