Maratun Nafiah, Tsalits. 2019. “Komunikasi Budaya Kesenian Tari Keling Guno Joyo Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Jurnal Ilmu Komunikasi 9 (2):148-61. https://doi.org/10.15642/jik.2019.9.2.148-161.