Maratun Nafiah, T. (2019) “Komunikasi Budaya Kesenian Tari Keling Guno Joyo di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(2), pp. 148–161. doi: 10.15642/jik.2019.9.2.148-161.