Maratun Nafiah, T. “Komunikasi Budaya Kesenian Tari Keling Guno Joyo Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 9, no. 2, Oct. 2019, pp. 148-61, doi:10.15642/jik.2019.9.2.148-161.