[1]
Amarilisya, S. 2020. Perlawanan terhadap Marginalisasi Perempuan dalam Islam: Analisis Wacana Kritis pada Laman mubadalah.id. Jurnal Komunikasi Islam. 10, 2 (Dec. 2020), 345–369. DOI:https://doi.org/10.15642/jki.2020.10.2.345-369.