[1]
Hasan Mustapa and Andi Faisal Bakti 2021. Komunikasi Islam Inklusif dalam Politik Dakwah Sjafruddin Prawiranegara (1911-1988) . Jurnal Komunikasi Islam. 11, 2 (Dec. 2021), 324–354. DOI:https://doi.org/10.15642/jki.2021.11.2.324-354.