(1)
Sinaulan, R. L. KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. JKI 2017, 6, 129-157.