(1)
Amarilisya, S. Perlawanan Terhadap Marginalisasi Perempuan Dalam Islam: Analisis Wacana Kritis Pada Laman mubadalah.Id. JKI 2020, 10, 345-369.