(1)
Mustafirin; Agus Riyadi. Hermeneutika Pesan Dakwah Dalam Kumpulan Cerpen “Dari Ave Maria Ke Jalan Lain Ke Roma.” JKI 2021, 11, 370-391.