Sinaulan, R. L. (2017). KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Jurnal Komunikasi Islam, 6(1), 129–157. https://doi.org/10.15642/jki.2016.6.1.129-157