Amin, E. (2015). Konsep Komunitas dalam Pemikiran dan Dakwah Said Nursi. Jurnal Komunikasi Islam, 5(1), 27–50. https://doi.org/10.15642/jki.2015.5.1.27-50