Hasan Mustapa, & Andi Faisal Bakti. (2021). Komunikasi Islam Inklusif dalam Politik Dakwah Sjafruddin Prawiranegara (1911-1988) . Jurnal Komunikasi Islam, 11(2), 324–354. https://doi.org/10.15642/jki.2021.11.2.324-354