Sinaulan, Ramlani Lina. 2017. “KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM”. Jurnal Komunikasi Islam 6 (1):129-57. https://doi.org/10.15642/jki.2016.6.1.129-157.