Hasan Mustapa, and Andi Faisal Bakti. 2021. “Komunikasi Islam Inklusif Dalam Politik Dakwah Sjafruddin Prawiranegara (1911-1988)”. Jurnal Komunikasi Islam 11 (2):324-54. https://doi.org/10.15642/jki.2021.11.2.324-354.