[1]
R. L. Sinaulan, “KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM”, JKI, vol. 6, no. 1, pp. 129–157, Aug. 2017.