[1]
S. Fitriany and M. H. Azizi, “Semiotika Pesan Akhlak dalam Film Pendek Kaya Tanpa Harta”, JKI, vol. 11, no. 1, pp. 125–158, Jun. 2021.