[1]
S. Amarilisya, “Perlawanan terhadap Marginalisasi Perempuan dalam Islam: Analisis Wacana Kritis pada Laman mubadalah.id”, JKI, vol. 10, no. 2, pp. 345–369, Dec. 2020.