[1]
Hasan Mustapa and Andi Faisal Bakti, “Komunikasi Islam Inklusif dalam Politik Dakwah Sjafruddin Prawiranegara (1911-1988) ”, JKI, vol. 11, no. 2, pp. 324–354, Dec. 2021.