Fitriany, S., and M. H. Azizi. “Semiotika Pesan Akhlak Dalam Film Pendek Kaya Tanpa Harta”. Jurnal Komunikasi Islam, vol. 11, no. 1, June 2021, pp. 125-58, doi:10.15642/jki.2021.11.1.125-158.