Hasan Mustapa, and Andi Faisal Bakti. “Komunikasi Islam Inklusif Dalam Politik Dakwah Sjafruddin Prawiranegara (1911-1988)”. Jurnal Komunikasi Islam, vol. 11, no. 2, Dec. 2021, pp. 324-5, doi:10.15642/jki.2021.11.2.324-354.