Amarilisya, SettingsAliftya. “Perlawanan Terhadap Marginalisasi Perempuan Dalam Islam: Analisis Wacana Kritis Pada Laman mubadalah.Id”. Jurnal Komunikasi Islam 10, no. 2 (December 5, 2020): 345–369. Accessed February 27, 2024. https://jurnalfdk.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/733.