Kadri, Kadri. “Komunikasi Sosial Komunitas Adat Bayan Lombok Utara: Studi Etnografi Model Komunikasi Tradisi Menyilaq”. Jurnal Komunikasi Islam 8, no. 2 (December 2, 2018): 275–294. Accessed April 19, 2024. https://jurnalfdk.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/764.